“Beneficiary Light” Grant Shema

Jačanje poslovne suradnje između MSP koji posluju na različitim stranama granice Mađarska-Hrvatska 

Prioritet 1, Interreg V-A program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Beneficiary Light Grant Shema 

Beneficiary Light Grant Shema je projekt kojim se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska – Hrvatska u sklopu Interreg V-A Program-a suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020.

Light korisnici

Svaki Light korisnik treba biti registriran ili imati podružnicu tvrtke unutar područja definiranog programom.

Light korisnici trebaju pripadati kategoriji malih i srednje velikih poduzeća (MSP) kako je propisano u prilogu 1. uredbe Komisije 651/2014/EU.

Sufinanciranje projekata

Maksimalni udio ukupnog prihvatljivog troška, koji se može koristiti iz B Light Grant Sheme je 75%, a ostatak iznosa nadopunjavaju sami Light korisnici.

Light projekt

Svaki Light projekt se treba sastojati od najmanje jednog Light korisnika s obje strane granice. 

Minimalan oblik suradnje na Light projektu je razvoj zajedničke tehnologije, usluge ili proizvoda nastalih povezivanjem Light korisnika koji djeluju na različitim stranama granice, a radi uspostave nove opskrbne mreže i/ili zajedničkog nastupa na novim tržištima. 

Četvrti poziv – ZATVOREN

Najniži i najviši iznos Light projekta po Light korisniku:

Za Light korisnikaUkupni prihvatljiv trošak
(100%)
Najviša subvencija EFRR-a*  (75%)
Najniži iznos 40.000,00 EUR 30.000,00 EUR
Najviši iznos 160.000,00 EUR 120.000,00 EUR
*Europski fond za regionalni razvoj 

Ukupni troškovi prijavljenog projekta mogu biti viši od 160.000 EUR, ali u tom slučaju svi troškovi iznad ovog praga smatraju se neprihvatljivima i snosi ih prijavitelj.

Budući da PDV nije prihvatljiv, svi troškovi trebaju biti planirani bez PDV-a.

Prijava i odabir projektnih prijedloga
  • Light projekti se odabiru putem otvorenog poziva u jedno-selekcijskoj proceduri (poziv za Light Project Proposals).
  •  Light Project Proposal pripremaju zajednički tvrtke prijavitelji.
  •  Jezik prijave je engleski jezik.
  • Prijavu Light Project Proposala vrši jedan od Light korisnika kroz B Light Platformu u a) MS Excel formatu b) potpisanoj i skeniranoj PDF verziji certifikacijske tablice i c) popratne dokumentacije. Predložak za prijavu Light Project Proposal-a možete naći ovdje.

Trajanje projekta

Trajanje pojedinog projekta može biti između 6 i 12 mjeseci, a period provedbe projekta ne smije započeti prije datuma zaprimanja Light Project Proposal od strane glavnog partnera (HAMAG-BICRO-a).

ZA DODATNE INFORMACIJE POGLEDATI PROJEKTNU DOKUMENTACIJU  I KONTAKTIRATI PREDSTAVNIKA VAŠE ŽUPANIJSKE RAZVOJNE AGENCIJE.

Prvi, drugi i treći poziv – ZATVORENE PRIJAVE

Najniži i najviši iznos Light projekta po Light korisniku:

Za Light korisnikaUkupni prihvatljiv trošak
(100%)
Najviša subvencija EFRR-a*  (75%)
Najniži iznos 40.000,00 EUR 30.000,00 EUR
Najviši iznos 180.000,00 EUR 135.000,00 EUR
*Europski fond za regionalni razvoj 
Prijava i odabir projektnih prijedloga
  • Light projekti se odabiru putem otvorenih poziva u dvo-selekcijskoj proceduri (poziv za Light Concept i poziv za Light Project Proposals).
  •  Prijava u prvom koraku (Light Concepts) treba imati fokus prvenstveno na jasno razrađenom sadržaju projekta, što olakšava MSP-ovima da izbjegnu nepotrebne napore pri prijavi projekta.
  •  U slučaju pozitivne evaluacije u prvom selekcijskom koraku, u drugom selekcijskom koraku će se evaluirati cjelokupne projektne prijave (Light Project Proposals).
  •  Light Project Proposal pripremaju zajednički tvrtke prijavitelji uz besplatnu pomoć vanjskih stručnjaka (eng. External Project Support Facility, EPSF).
  •  Jezik prijave je engleski jezik.