Učitajte svoju  prijavu.  

 Prijava se odvija učitavanjem sljedećih dokumenata na B Light platformu:

  • Light Project Proposal form (Microsoft Excel dokument);
  • Light Project Proposal form potpisan i skeniran (pdf verzija);
  • Declaration on de minimis aid for Light Beneficiaries (popunjava svaki partner zasebno);
  • Zajednička izjava (popunjava svaki partner zasebno);
  • Ostala popratna dokumentacija.

Predlošci za dokumente mogu se naći na B Light platformi.

Rok prijave:

22/01/2020, 23:59h

Pravila prijave:

  • Nije moguće istodobno podnijeti više B Light prijava.
  • Ako podnositelj prijave učita više od jedne prijave, samo će se prva prijava razmotriti za evaluaciju.

* required field

*